ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 36072030_36144703 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد ،بلوار ملک آباد بين حامد و مرجان پلاک 386 (sonia5656s@yahoo.com) مراجعه نمایید.